สยามพารากอน ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ เปิดพื้นที่ทางเลือก บริการฉีดวัคซีนใจกลางเมือง!! สนับสนุนวาระแห่งชาติ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวแบรนด์ - 21 พฤษภาคม 2564


สยามพารากอน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย เดินหน้าสนับสนุนภาครัฐ ในวาระแห่งชาติเพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกสถานพยาบาล เป็นทางเลือกเสริม บนพื้นที่ใจกลางเมือง รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการจัดการด้านสุขอนามัย จัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

เพื่อสนับสนุนภารกิจแห่งชาติในครั้งนี้สยามพารากอน จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 บนพื้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนมาก พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และยังคงให้ความสำคัญในมาตรฐานด้านการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัยขณะเข้าใช้บริการในพื้นที่

คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กล่าวว่า “สยามพารากอนยินดีที่จะผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มกำลัง โดยได้จัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินงาน และจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว พร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่เคียงข้างคนไทยต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันอย่างเร็วที่สุด”

พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริการจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส19 (COVID-19)ได้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปีโดยทางโรงพยาบาลได้ทำการสำรวจรายชื่อบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลกรุงเทพ นำส่งเข้าระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center (MOPH-IC) จำนวน 65,000 รายชื่อ รวมไปถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน และไลน์ “หมอพร้อม” ในการเลือกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้สามารถเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลจึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ระบบความปลอดภัย และการเดินทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ รวมถึงพื้นที่ที่สามารถจัดเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ ตลอดจนพื้นที่เพื่อรอสังเกตอาการหลังรับการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้เพียงพอสำหรับรองรับกับปริมาณประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานทัดเทียมกับการบริการภายในสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญด้วยมาตรการความปลอดภัย มาตราฐานการควบคุมโรคติดเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด มาตรฐานการขนส่ง การจัดเตรียม และรักษาคุณภาพวัคซีน ตลอดจนมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ในกรณีที่มีผู้ป่วยจากการแพ้วัคซีนที่รุนแรง หรือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ โดยได้จัดเตรียมห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์สำหรับการช่วยกู้ชีวิตขั้นสูง พร้อมทีมบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และได้วางแผนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วที่สุด ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 ลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย และช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ขอรณรงค์ให้ทุกๆ คนได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

โดยในวันนี้ (21 พ.ค.2564) กลุ่มผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนเพื่อทดสอบระบบจะเป็นกลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ซึ่งได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม.ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ส่วนรอบประชาชนเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564สำหรับจุดบริการฉีด ของโรงพยาบาลกรุงเทพ มี 2 จุด คือจุดที่ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เวลา 08.00-17.00 น. และ จุดที่ 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (สยามพารากอน) รับบริการที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน** เวลา 09.00-16.00 น. โดยให้บริการกับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ไลน์ “หมอพร้อม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ COVID Center รพ. กรุงเทพโทร. 02-308-7171 (4 คู่สาย) ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของท่านลูกค้า และพนักงานโดยปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวด ตั้งแต่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ และเครื่องส่งลมเย็น รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ หลังปิดบริการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังของสองภาคเอกชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ เพื่อกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศชาติให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 Facebook: SiamParagonShopping หรือ COVID Center รพ. กรุงเทพ โทร. 02-308-7171 และ www.bangkokhospital.com

** เงื่อนไขการรับบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ ในพื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

1. ภายในพื้นที่การฉีดวัคซีน กำหนดให้มีผู้ติดตาม / ผู้ดูแล 1 คน ต่อผู้รับบริการฉีด 1 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างของผู้มารับบริการในพื้นที่ให้บริการอย่างจำกัด

2. สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามประกาศเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น หากท่านที่ลงทะเบียน ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่วันและเวลาต่าง ๆ สามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ต้องการ ขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันคือ เลือก “เปลี่ยนแปลงการจอง” > คลิกไป “เลือกโรงพยาบาล : สถานพยาบาล (ภูมิลำเนา)/ สถานพยาบาล(อื่น ๆ ) / ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม”และ “เลือกวัน/ เวลานัดหมายใหม่”ทั้งนี้ จำนวนสิทธิ์ที่ปรากฎในหน้าจอ เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการยืนยันสถานที่ครั้งล่าสุดในแอปพลิเคชันเท่านั้น