- สยามพิวรรธน์คว้า 2 างวัลดีเด่นจากเวทีสากล HR Excellence Awards 2022ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- รางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย สะท้อนความแข็งแกร่งด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ คว้า2 รางวัลยอดเยี่ยมในงาน HR Excellence Awards 2022 จาก Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยสยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการฟื้นฟู และรางวัลระดับบรอนซ์ สาขา Excellence in Women Empowerment Strategyการให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียมสนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสะท้อนภาพของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

นางอัมพรโชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทสยามพิวรรธน์จำกั กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างมากที่สยามพิวรรธน์ได้รับ 2 รางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก HR Excellence Awards 2022สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19สยามพิวรรธน์ได้แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของบุคคลากรในการวางกลยุทธ์และบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีระบบ ทั้งการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวในทุกมิติการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ตลอดจนและการจัดทีมดูแลเรื่องอนาคตเพื่อเตรียมออกจากวิกฤติและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัยที่เตรียมความพร้อมให้องค์กรตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างโอกาสการเติบโตของผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นคุณค่าด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion)”

รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยการบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

รางวัลชนะเลิศในสาขา Excellence in Crisis Management and Recovery ที่สยามพิวรรธน์ ได้รับ ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและทุกภาคส่วน ขณะที่รางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy แสดงถึงแนวคิดความล้ำสมัยของสยามพิวรรธน์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและนโยบายที่ยืดหยุ่นเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป


“การได้รับรางวัลในระดับสากลครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงนโยบายของสยามพิวรรธน์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตนอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังพร้อมให้การต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่ยืนหยัดในการเป็น The Visionary Icon” นางอัมพร กล่าวปิดท้าย


กลับสู่ด้านบน