สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

ข่าวบริษัท - 11 พฤศจิกายน 2565- ตอกย้ำความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ สนับสนุนความเท่าเทียม และส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร

- รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ สะท้อนนโยบายส่งเสริมด้านความเท่าเทียมทางเพศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ ในงาน UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awardsจัดโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ตอกย้ำจุดยืนอันแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนความเท่าเทียม และส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กรสะท้อนภาพของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

นางสาวชนิสา แก้วเรือน Head of Corporate Strategy Group ผู้บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลในสาขาสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร และร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตร ในการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความแตกต่าง ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ในทุกด้าน ทั้งเพศ เชื้อชาติ สุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่สยามพิวรรธน์ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด โดยบริษัทได้นำมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศไปใช้ในที่ทำงานส่งเสริมให้พนักงานมีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันการใช้นวัตกรรมในการรับสมัครพนักงาน การสนับสนุนชั่วโมงการทำงานที่มีความยืดหยุ่น การรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี การเลื่อนตำแหน่งและส่งเสริมให้พนักงานหญิงเป็นผู้นำองค์กรมากขึ้น”

รางวัล WEPs Awardเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในภาคธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยกย่องบริษัทที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles หรือ WEPs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูแนวปฏิบัติที่ดี และเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมลงนามกับ WEPs เพื่อสร้างรากฐานให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และยกย่องความสำเร็จของบริษัท ที่ได้นำมาตรการความเท่าเทียมทางเพศไปใช้ในสถานที่ทำงาน

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงถึงความแข็งแกร่งของ สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) เป็นองค์กรที่มีแนวคิดการดำเนินงานที่ล้ำสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน แสดงถึงความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต และเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าและทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”นางสาวชนิสากล่าวปิดท้าย