สยามพิวรรธน์เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมทีม

ข่าวบริษัท - 15 พฤศจิกายน 2565สยามพิวรรธน์เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดใหม่ ทำใหม่ (Daring) มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ร่วมพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว (Agile) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities) ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) ของสยามพิวรรธน์ สะท้อนแนวคิดองค์กรล้ำสมัย พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต