กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Official Communication Partner) ของการประชุม APEC 2022 ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก ส่งมอบความประทับใจในคุณค่าของความเป็นไทย ผ่านการออกแบบบูธโชว์เคสที่โดดเด่นด้วยรูปแบบหัตถกรรมงานจักสานสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรืองคล้ายกับลักษณะของ “ชะลอม” อันเป็นตราสัญลักษณ์ของงานเอเปคในปีนี้ พร้อมการนำเสนอเรื่องราวในแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานประชุม APEC 2022 “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.”กลับสู่ด้านบน