สยามพิวรรธน์ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข่าวบริษัท - 02 ธันวาคม 2565กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำโดย คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ และทางเชื่อมวันสยาม (ทางเชื่อมลอยฟ้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน)