สยามพิวรรธน์ เสริมทัพผู้นำ HR รุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งผู้นำความคิดสร้างสรรค์สร้างโอกาสเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข่าวบริษัท - 10 มีนาคม 2566กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เดินเครื่องยกระดับการบริหารงานด้าน HR อย่างเต็มกำลัง เสริมทีมด้วยผู้นำทัพ HR รุ่นใหม่ไฟแรง ‘ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร’ ร่วมขับเคลื่อนทัพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities) และให้โอกาสพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจและ เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับสยามพิวรรธน์ในตำแหน่ง Chief Business Resources สายงาน Human Resources เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญให้ทุกภาคส่วน สร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ณัฐวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากร จนได้คัดเลือกให้ติดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 ผู้นำด้าน HR ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก ETHRWorld Southeast Asia สื่อดิจิทัลด้าน HR ชั้นนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก

สยามพิวรรธน์ ย้ำชัดนโยบาย “สร้างแพลตฟอร์มแห่งการเติบโตไปด้วยกัน”

ณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า สยามพิวรรธน์เป็นผู้นำในการสร้างโครงการระดับโลก บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าทุกกลุ่มมาโดยตลอด ในการสร้างปรากฏการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมโลก และการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง สยามพิวรรธน์จึงสร้างองค์กรให้เป็นแพลตฟอร์มของการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Well-growing platform) โดยจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมผลักดันบุคลากรใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเอง ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโต และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

“คุณค่าที่เติมเต็มชีวิตของผม คือการได้เห็นผู้คนได้ใช้ศักยภาพอันสูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต” ณัฐวุฒิกล่าว

ณัฐวุฒิ มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่มากมาย ทั้งบริษัทที่ปรึกษา บริษัทขนส่งระดับโลก และองค์กรด้านเครือข่ายสื่อสารระดับประเทศ โดดเด่นด้านการวางกลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ และระบบในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผู้นำ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรผ่าน People Transformation ด้วยการปรับมุมมอง เพิ่มคุณค่า และเติมทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ขององค์กร นำมาปรับประยุกต์ให้ชาวสยามพิวรรธน์ได้ใช้ศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน

ซึ่งเชื่อมั่นว่า การเข้ามาของผู้นำ HR สุดแกร่ง และความทรงพลังของชาวสยามพิวรรธน์จะมีส่วนผลักดันให้ สยามพิวรรธน์ ยังครองความเป็นหนึ่งในใจผู้คน สร้างผลงานชั้นเอกทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป