สยามพิวรรธน์สานต่อความรักส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคกับมูลนิธิหัวใจฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวบริษัท - 28 พฤษภาคม 2558


กรุงเทพ ฯ(28พฤษภาคม2558)-บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และอภิมหาโครงการเมืองไอคอนสยามนำโดย คุณชุติมา กิจประยูรผู้อำนวยการ(กลุ่มบริษัท)ฝ่ายศิลป์และตกแต่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดมอบเงินบริจาคจำนวน53,700บาทที่รวบรวมจากกิจกรรมLove At Siamซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมแบ่งปันความรัก ความสุข และส่งต่อความปรารถนาดีสู่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ตอกย้ำปณิธานของสยามพิวรรธน์ที่เชื่อในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสวรรยา เดชอุดม และคุณรัชดา บุลยเลิศ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯเป็นตัวแทนในการรับเงินบริจาคในครั้งนี้

จากซ้าย:คุณชุติมา กิจประยูรผู้อำนวยการ(กลุ่มบริษัท)ฝ่ายศิลป์และตกแต่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด,แพทย์หญิงสวรรยา เดชอุดม และคุณรัชดา บุลยเลิศ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ