สยามพิวรรธน์จัดประชุมให้ข้อมูลผลประกอบการประจำปี 2565 และความคืบหน้าทางธุรกิจ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture) พร้อมเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตให้กับทุกภาคส่วน

ข่าวบริษัท - 22 พฤษภาคม 2566


กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่องค์กรที่เป็นแพลตฟอร์มของการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Well-growing platform) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดประชุมทางออนไลน์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture) ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน (Institutional Bondholders) เพื่อให้ข้อมูลผลประกอบการและความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โดยมีคุณสุนันท์ เลิศสีทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารการเงินและบัญชี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2565 และความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีการกลับมาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังจากการเปิดประเทศและสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของการเปิดให้บริการศูนย์การค้า ไอซีเอส (ICS) การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้า Siam Paragon และการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกและบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (Retail Asset Management and Property Management) ในโครงการพาร์ค สีลม ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-use ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ค้าปลีก และอาคารสำนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งพัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก พร้อมสร้างประสบการณ์เหนือระดับสุดพิเศษ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน เพื่อครองความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ