สยามพิวรรธน์ ชวนคนไทยหัวใจสีเขียว เพิ่มมูลค่าขยะแลกรับ VIZ Coins × 2 ตลอดเดือนมิถุนายน เมื่อนำมาฝากไว้ที่ Recycle Collection Center รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวบริษัท - 02 มิถุนายน 2566สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ มีแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการตอบแทนคนไทยหัวใจสีเขียว สยามพิวรรธน์จึงจัดแคมเปญพิเศษ ด้วยการเพิ่มมูลค่าขยะให้กับลูกค้าที่นำขยะที่ผ่านการคัดแยกและทำความสะอาดจากบ้านมาฝากไว้กับ Recycle Collection Center โดยมอบ VIZ Coins × 2 ที่จะนำไปแลกใช้สิทธิประโยชน์ผ่าน ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

สยามพิวรรธน์ดำเนินโครงการ “Recycle Collection Center” มาตั้งแต่ปี 2564 สร้างจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรูแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการรับขยะ 8 ประเภทที่สามารถรวบรวมขยะได้กว่า 8 ตัน (ข้อมูลจนถึงเดือน ธ.ค. 2565) โดยไม่ปล่อยให้ขยะหลุดออกนอกสู่ระบบตลอดทั้งกระบวนการ อีกทั้งยังต่อยอดแคมเปญที่เพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะจากสิ่งที่ไม่มีมูลค่าให้มีคุณค่า

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถนำขยะที่ผ่านการคัดแยกประเภทและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว อาทิ กระดาษ แก้ว พลาสติกแข็ง อะลูมิเนียม พลาสติกยืด พลาสติกซอง ขวดพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง มาส่งที่บริเวณลานจอดรถทัวร์ (ด้านหลังศูนย์การค้าสยามพารากอน) ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp เพื่อรับและสะสม VIZ coins โดยสามารถเริ่มรับและสะสม VIZ coins ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ ด้วยการสแกน QR Code ที่บริเวณจุดรับขยะ (กรณีน้ำหนักมีหลักทศนิยมตั้งแต่ 0.8 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 1 กิโลกรัม) โดยหลักเกณฑ์การให้ VIZ Coins แยกตามประเภทและน้ำหนักของขยะ

สยามพิวรรธน์ส่งเสริมให้คนไทยมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้น เพียงเริ่มต้นง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จากตัวเองสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน