สยามพิวรรธน์ เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่พัฒนาศักยภาพ ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดี

ข่าวบริษัท - 10 สิงหาคม 2566สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “Siam Piwat x BAScii Internship Program 2023” เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์การฝึกงานกับองค์กรที่เป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก ร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต สะท้อนแนวคิดการสร้าง Well-growing Platform แพลตฟอร์มแห่งการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย พร้อมกับการพัฒนาความรู้และความชำนาญของบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างไร้ข้อจำกัด ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริงในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจ ขณะที่ทีมผู้บริหารของสยามพิวรรธน์ได้รับฟังแนวคิดด้านนวัตกรรมที่มีหลากหลายมากขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ความร่วมมือระหว่างสยามพิวรรธน์ และสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการทำงานสำหรับโลกอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ มีนิสิตจากโครงการ BAScii ที่ร่วมโครงการในปีที่แล้ว ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในทีม Think Tank และยังคงดูแลโครงการเกี่ยวกับ Web 3.0 ของสยามพิวรรธน์

ในปี 2566 โครงการ Siam Piwat x BAScii Internship Program 2023 ได้คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 8 คนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต ด้านนวัตกรรมบูรณาการ (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation) เพื่อเข้าโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติ มีโอกาสได้ลงมือทำจริงและร่วมงานกับผู้บริหารที่เป็น Project Leaders และทีมงานมืออาชีพของสยามพิวรรธน์ ในหลากหลายสายงาน อาทิ สายงานกลยุทธ์องค์กร สายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า สายงานประสบการณ์ลูกค้า สายงานพัฒนาธุรกิจค้าปลีก สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสายงานอย่างใกล้ชิด มีโปรเจคเมนเทอร์เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านวิธีการทำงาน สอนงาน และให้คำปรึกษางานโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง และยังได้นำเสนอแผนงานโปรเจคพิเศษให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับฟัง และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

“สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาแลนด์มาร์กระดับโลก มีความพร้อมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบพิเศษ สำหรับนิสิต นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานในโปรเจคสำคัญของบริษัท และรองรับการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดดและไร้พรมแดน เรามุ่งมั่นในการสร้างทีมงานคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในระดับโลก และเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาส สร้างการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน (Well-growing platform)” ชนิสากล่าวปิดท้าย