สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ผนึกกันกุล ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ณ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แห่งแรกของไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวบริษัท - 31 สิงหาคม 2566สยามพิวรรธน์ ไซม่อน บริษัทร่วมทุนบริหารโครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ระหว่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ และ ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลก ตอกย้ำองค์กรต้นแบบขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ประกาศความสำเร็จในการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยร่วมมือกับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานทดแทน พัฒนาพื้นที่หลังคาแนวราบติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ณ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ บนพื้นที่กว่า 50,000 ตารางเมตร มูลค่ากว่า100 ล้านบาท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 3,800,760 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Reduction) 1,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(tCO2e) เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 110,465 ต้น ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ซึ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บูรณาการอยู่ในกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวน (Climate Change) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าครบวงจร ที่ให้ความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ และไซม่อนกรุ๊ป ได้ร่วมมือกันพัฒนา สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก ผ่านการลดการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยครั้งนี้ สยามพิวรรธน์ และ ไซม่อนกรุ๊ป ร่วมกับ กลุ่ม บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด พัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป บนพื้นที่สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 50,000 ตารางเมตร เพื่อนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ ตอกย้ำเป้าหมายองค์กรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้กับโลกของเรา”

“การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปในโครงการนี้ ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกรวน (Climate Change) ซึ่งสยามพิวรรธน์ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต” นางสาวนราทิพย์กล่าวเสริม

นายไมเคิ้ล ถัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด ผู้บริหารโครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กล่าวว่า “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นโครงการพรีเมียม เอาท์เล็ตแห่งเดียวในไทยที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปเต็มรูปแบบ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในโครงการ มุ่งสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาด สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและโลก โดยได้ติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ สยามพิวรรธน์ ไซม่อน ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตร และนำนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเข้ามาพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท กันกุลฯ เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของพลังงานสีเขียวในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจในเวทีโลก ผนวกกับวันนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral Society ซึ่งพลังงานสะอาดถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญ โซลาร์รูฟสามารถตอบโจทย์ทั้งในมิติของการประหยัดค่าใช้จ่ายและการแก้ไขสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน ด้วยความแข็งแกร่งของกันกุลทางด้านธุรกิจระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกว่า 40 ปี เชื่อว่าจะสามารถนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งปัจจุบันโครงการสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA) ที่แล้วเสร็จมีกำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ นำมาช่วยต่อยอดและขยายภาพวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ให้ชัดเจนและเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น ส่งเสริมธุรกิจสอดคล้องกับการคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต”

สำหรับสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ คือพรีเมียมเอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียว ในประเทศไทย มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งด้วยสินค้าจากลักชัวรี่แบรนด์ระดับโลก และอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ดัง พร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุดกว่า 70% ทุกวัน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้ที่ www.siampremiumoutlets.com, Facebook: SiamPremiumOutletsBangkok Instagram: SiamPremiumOutletsBangkok Line Official: @siampremiumoutlets หรือ โทร. 02 0828 998