สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ จาก HR Asia ตอกย้ำองค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย 2 ปี ติดต่อกัน

ข่าวบริษัท - 12 ตุลาคม 2566- รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารและพัฒนาบุคคล

- รางวัล Diversity, Equity & Inclusion Award สุดยอดองค์กรส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับสากลจาก HR Asia โดยได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 หรือบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย เป็นปีที่สองติดต่อกัน และรางวัล Diversity, Equity & Inclusion Award องค์กรที่โดดเด่นทางด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

รางวัลดังกล่าวตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล และแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน และยังได้รับรางวัลองค์กรที่โดดเด่นทางด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมกัน ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียม เพราะเราตระหนักดีว่า พนักงานถือเป็น Asset สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้ ในวันนี้ สยามพิวรรธน์พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโตและมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจหลักที่จะนำพาไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและทันสมัย ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขทั้งกาย

และใจ และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตในองค์กรอย่างยั่งยืน กลยุทธ์สำคัญที่สยามพิวรรธน์นำมาใช้ ได้แก่

- Employee Experience – การมอบประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน การสร้างแรงบันดาลใจจากผู้บริหารระดับสูงผ่านการพูดคุยในโอกาสต่างๆ และการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลในหลากหลายมิติได้สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้

- Workplace Diversity, Equality & Inclusion – สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม มาอย่างต่อเนื่อง ย้ำให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัยที่เตรียมพร้อมตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีความแข็งแรงและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- Employee Wellness Initiatives – การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทำสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ รวมถึงการพัฒนาสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความสุขของพนักงานเป็นหลัก จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

- HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลที่จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้มีการสำรวจแนวทางปฏิบัติและสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม

“รางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จของพนักงานสยามพิวรรธน์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จนทำให้สยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก และถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า และสร้างสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต” นางอัมพร กล่าวปิดท้าย