สยามพิวรรธน์ บุกเบิกเป็นธุรกิจค้าปลีกแรกที่ลงนามความร่วมมือกับ LinkedIn ในโครงการ LinkedIn Learning เสริมทักษะการเรียนรู้ทางออนไลน์ให้กับพนักงาน ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีสำหรับทุกคน

ข่าวบริษัท - 08 พฤศจิกายน 2566สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำแนวทางพัฒนาสู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ด้วยการเป็นธุรกิจค้าปลีกแรกที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ LinkedIn แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “Elevate, Educate, Empower : Siam Piwat X LinkedIn Learning Collaboration” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee engagement) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคต (Future-ready organization)

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ผ่านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพลิกโฉมองค์กรและสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความร่วมมือนี้ บุคลากรของสยามพิวรรธน์จะสามารถเข้าใช้งาน LinkedIn Learning Hub แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อัจฉริยะที่มีคอร์สเรียนรู้ด้วยตนเองและคอร์สเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาชีพกว่า 21,000 คอร์ส ครอบคลุมทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกการทำงานปัจจุบัน ทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ และมีคอร์สใหม่ราว 60 คอร์สเพิ่มเติมทุกสัปดาห์ นอกจากนั้น สยามพิวรรธน์ยังวางแผนเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เข้ากับโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานภายในองค์กรด้วย”

“ในปัจจุบัน โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่ผู้คนคำนึงถึงในการเลือกนายจ้าง ทักษะต่างๆ นับเป็นสกุลเงินใหม่ในโลกของการทำงาน ดังนั้น องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าที่ลงทุนกับบุคลากรจะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ได้มากกว่า รวมถึงสามารถสร้างทีมบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรและทำงานได้อย่างคล่องตัวด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ดีขึ้นและยังคงสามารถแข่งขันได้ในอนาคต ในฐานะเครือข่ายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามองหาวิธีใช้ข้อมูล ความเข้าใจเชิงเชิงลึก และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนใครอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทและผู้ประกอบวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่มีค่าของสยามพิวรรธน์ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้” นายอาตุล ฮาร์คิซังกา หัวหน้าฝ่ายตลาดเติบโตสูง (Head of Growth Markets) ของ LinkedIn กล่าว

“ความร่วมมือครั้งนี้ สอดรับกับเป้าหมายของสยามพิวรรธน์ในการเดินหน้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับทุกภาคส่วน และยังตอกย้ำคุณค่าขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติในด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และช่วยให้พนักงานเตรียมตัวเพื่อสนับสนุนองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง” นางอัมพรกล่าวปิดท้าย