สยามพิวรรธน์จับมือสมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

ข่าวบริษัท - 19 มิถุนายน 2567สยามพิวรรธน์ โดยคุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ 3 จากขวา) จับมือร่วมกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย ผนึกกำลังผลักดันนโยบาย 3 ด้านสำคัญ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมแกร่ง Sustainable Ecosystem เพื่อพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด 12 ราย ได้ร่วมประกาศเป้าหมายเดียวกัน ณ สวนปทุมวนารักษ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในประเทศ ในด้านสังคม ส่งเสริมให้เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อให้ SMEs ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสได้แสดงศักยภาพให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ ยกระดับความเป็นไทยสู่ตลาดโลก ชู Cultural Event และ Signature Event กระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รวมถึงเร่งผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการพลังงานภายในศูนย์การค้า และการบริหารจัดการขยะ รวมไปถึงการร่วมโครงการ “ห้างนี้...ไม่เทรวม” ของ กทม. เพื่อมุ่งเป้าสู่ Zero Waste