รอยัล พารากอน ฮอลล์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติส่งท้ายปี "รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558"

ข่าวบริษัท - 05 กุมภาพันธ์ 2559


ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากกองธรรมาภิบาลธุริกจ กรมธุรกิจการค้า ให้แก่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี นายทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นผู้รับมอบ ในฐานะที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้