สยามพิวรรธน์ เปิดตัวหนังสือ "เขียวสยาม" รวบรวมเทรนด์และแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

ข่าวบริษัท - 15 พฤษภาคม 2557


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และ พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็น และให้ความสำคัญต่อการ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเปิดตัวหนังสือ "เขียวสยาม" ขึ้น เพื่อรวบรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ข้อมูล และเทรนด์ของการออกแบบแฟชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบแนวคิดอีโค่ดีไซน์ เพื่อสนับสนุน และตอกย้ำในการผลักดันกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทย และเป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมี ศิริเพ็ญ อินทุภูติ รองกรรรมการผู้จัดการสายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นประธาน เปิดงาน ร่วมกับ ธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต บรรณาธิการหนังสือเขียวสยาม พร้อมด้วยเซเลบริตี้รักษ์โลก ได้แก่ อแมนด้า โทณวณิก ,ศิริภา อินทวิเชียร และดิศพงศ์ ดิศกุล ณ อยุธยา เข้าร่วมงาน ณ แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ศิริเพ็ญ อินทุภูติ รองกรรรมการผู้จัดการสายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ผู้จัดทำหนังสือเขียวสยาม กล่าวว่า จากสภาวะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะนี้ส่งผลกระทบต่อนานาประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างตระหนักดี ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามกระตุ้น รณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการแก้ไขหรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และพาราไดซ์ พาร์ค เป็นอีกหนึ่งพลังของภาคเอกชนที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในการผลักดัน กระตุ้นจิตสำนึกของคนไทย ให้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เช่น การจัดทำเรือนเพาะชำบนหลังคาศูนย์การค้า การใช้กระดาษรีไซเคิล รวมถึงพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ภายใต้ชื่อ Siam Center & Siam Discovery ECO Projects อาทิ กิจกรรม Siam Discovery Tree Life , Siam Bike to Safe the World เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัวและตระหนัก รับรู้ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดโลกร้อน โดยดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ร่วมกับ ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาโครงการ Siam Center & Siam Discovery ECO Projects และคณะผู้เชี่ยวชาญ

"จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน และความพยายามที่อยากให้คนไทยได้นำความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปต่อยอด จึงได้จัดทำหนังสือ "เขียวสยาม" ขึ้น โดยภายในเล่มประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับสากล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และยังรวบรวมข้อมูล เทรนด์ต่างๆ ในด้านอีโค่ ทั้งในด้านฉลากสิ่งแวดล้อม การออกแบบ แฟชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ที่หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือ "เขียวสยาม" จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมต่อไป นอกจากนี้บริษัทสยามพิวรรธน์จะนำหนังสือ "เขียวสยาม" ไปมอบให้กับหน่วยงาน ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วย" ศิริเพ็ญกล่าว

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต บรรณาธิการหนังสือเขียวสยาม กล่าวว่า จากที่ได้ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับบริษัทสยามพิวรรธน์ มาโดยตลอดกว่า 5 ปี ต้องขอชื่นชมและขอบคุณที่บริษัทสยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆมาโดยตลอด และการจัดทำหนังสือเขียวสยามครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชนและคนทั่วไปจะสามารถนำความรู้ไปจุดประกายความคิดในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

"สำหรับหนังสือเขียวสยามจัดทำขึ้นมีทั้งหมด 196 หน้า โดยรวบรวมแนวคิด ปัญหา แนวทางการแก้ไข รวมถึงเทรนด์สินค้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านในสไตล์รักษ์โลกมารวมในเล่มนี้ทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่าผู้อ่าน โดยเฉพาะวัยรุ่นจะทราบและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงจากในหนังสือเขียวสยาม ด้วยตัวรูปเล่มที่อ่านง่าย และสีสันที่สะดุดตา จึงอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ
กระตุ้นร่วมกันรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ ปราศจากมลพิษ พร้อมกู้โลกให้กลับมาสดใสเฉกเช่นดังเดิมได้" ผศ.ดร. สิงห์กล่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่าเซเลบริตี้ที่มีหัวใจรักษ์โลกร่วมเป็นตำนานในการเปิดตัวหนังสือ "เขียวสยาม" และบอกเล่าถึงไลฟ์สไตล์การรักษ์โลกในแบบของตนเองด้วยเริ่มกันที่ อแมนด้า โทณวณิก กล่าวว่า ปกติจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเหมือนกัน เช่น จะกำหนดเวลาเปิดปิดแอร์อย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลให้คุ้มค่า โดยนำมาเป็นกระดาษซีร็อกซ์ หรือนำมาทำเป็นสมุดจดงาน เท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกใบนี้ได้แล้ว

ส่วน ศิริภา อินทวิเชียร สาวน้อยยิ้มหวาน กล่าวว่า หากมีเวลาจะชอบไปปลูกป่า เพราะชอบสัมผัสกับธรรมชาติทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เวลาเจอขยะจะไม่ละเลยที่จะเก็บออกมาทิ้ง อยากให้คนไปเที่ยวธรรมชาติได้ช่วยกันอนุรักษ์ หวงแหนผืนป่า เพราะผืนป่าเป็นธรรมชาติที่เป็นดั่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของสัตว์ป่ามากมาย และยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้ เช่นเดียวกับหนังสือเขียวสยามจะเป็นเหมือนองค์ความรู้ให้กับเยาวชน เพราะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก เช่น วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะ และแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าประโยชน์เหล่านี้หากได้รับการเผยแพร่ และช่วยกันบอกต่อ จะช่วยทำให้กระตุ้นผู้อ่านได้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแน่นอน

สุดท้ายหนุ่มผู้มีไลฟ์สไตล์อีโค่ อย่าง ดิศพงศ์ ดิศกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า แนวทางการรักษ์โลกแบบตนเองนั้น จะเน้นการใช้ทรัพยากรที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เลือกของใช้ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือสินค้ารีไซเคิล แต่มีไอเดียวที่ชิค เช่น กล่องนามบัตรที่ผลิตจากยางรถยนต์ หรือบางครั้งจะโดยสารรถสาธารณะในเส้นทางใกล้ๆ มากกว่าการขับรถไปเอง ซึ่งหากทุกคนช่วยกันคิด ละ ลด กันคนละนิดเชื่อว่าจะทำให้โลกใบนี้กลับมาเขียวสะอาดได้ดังเดิม

ภายในงานเปิดตัวหนังสือ "เขียวสยาม" ยังมีกิจกรรมรักษ์โลกมากมาย อาทิ ชมสินค้าอีโค่ อุปกรณ์ ไอทีที่มีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากร้าน The Selected ,กิจกรรม "แบ่งปันออนไลน์ แปลงเล่มเป็นไฟล์" โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ชวนอาสาใจบุญมาร่วมออกแรงทำดีออนไลน์ เพียงอ่าน และเคาะแป้นพิมพ์หนังสือ "เขียวสยาม" จากสยามพิวรรธน์เพื่อแปลงไฟล์เป็นเล่มอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ,กิจกรรมจากพันทิปดอทคอม (Pantip.com) ที่พาน้องพาพันยุวทูตรักษ์โลกมาให้ความรู้ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการรักษ์โลกในห้องกรีนโซน และหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)นำหนังสือมาจำหน่ายโดยรายได้จะนำไปช่วยเหลือมูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมเพื่อประชาชนต่อไป และการจำลองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทสยามพิวรรธน์ สุดท้ายกับ OSISU ร้านเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดัง และ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (STARBUCKS) ก็ร่วมนำผลงานเฟอร์นิเจอร์ แนวคิดอีโค่ดีไซน์ ที่ออกแบบโดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต มาร่วมจัดแสดง

สำหรับหนังสือเขียวสยามทางบริษัทสยามพิวรรธน์จะนำไปมอบให้กับหน่วยงาน ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถติดต่อขอรับหนังสือเขียวสยามได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาดสาย 2 บริษัท ซูพรีโม่ จำกัด โทร. 02 - 6108496