กรุงเทพฯ – บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกปทุมวันให้แก่กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดที่ได้เข้ามาดำเนินการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษา ตกแต่งและดูแลสวนหย่อมเกาะให้มีทัศนียภาพที่ดี โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี และ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพยาไท และถนนพระราม 1 และคุณนราทิพย์ รัตนประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำทีมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินชมความเรียบร้อยบริเวณสวนหย่อม และบริเวณลานทางเชื่อมวันสยามเมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ โครงการสวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกปทุมวัน เป็นการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง สร้างคุณค่า” ซึ่งถือเป็นค่านิยมหลักของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของสยามพิวรรธน์ โดยนำหลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่าง ๆ รวมถึงชุมชนโดยรอบ เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1.นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

2. นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

3. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

4. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

5. น.ส.นราทิพย์ รัตนประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

6. นายกิตติภัทร มณีพันธ์เลิศสกุล ผู้จัดฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการทั่วไป บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

7.นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

กลับสู่ด้านบน