เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการ พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว

สำหรับโครงการนี้ทาง ททท. ได้จับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ที่ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563

กลับสู่ด้านบน