บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย รับสมัครคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “Siam Piwat Management Trainee 2019” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้ สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (Siam Piwat Academy) สถาบันการเรียนรู้ด้านการบริหารอาคาร ศูนย์การค้า โครงการ สถานที่สาธารณะ ครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำองค์ความรู้ในการบริหารศูนย์การค้าและการค้าปลีก มาถ่ายทอดให้กับสังคมผ่านทีม
ผู้บริหารระดับสูงของสยามพิวรรธน์ที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น “ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย” บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จึงได้สานต่อโครงการ
Siam Piwat Management Trainee เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าคนรุ่นใหม่ ที่มากความสามารถ ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงในฐานะส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนองค์กร

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม Siam Piwat Management Trainee 2019 จะได้โอกาสในการเติบโตในอาชีพการงานอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำ ได้สัมผัสทุกประสบการณ์ทำงานจริงในสายงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก การตลาด งานบริหารจัดการอาคาร และสายธุรกิจอื่น ๆ ในเครือบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอีกด้วย

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออก และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 หรือเทียบเท่า
3. ประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี

สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561:
www.siampiwat.com/en/career
อีเมล์: hrd@siampiwat.com
เฟซบุ๊ค: HR Siampiwat
โทร: 0-2658-1000 ext 5126
โทรศัพท์มือถือ: 063-213-9679

กลับสู่ด้านบน