สยามพิวรรธน์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ร่วมขอบคุณผู้บริจาคในโครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน”

ข่าวบริษัท - 22 พฤษภาคม 2564


กรุงเทพฯ (21 พฤษภาคม 2564)กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำโดย นางสาวอารยา จิตตโรภาส นางสุมา วงษ์พันธุ์ และนางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ ร.อ.ภักดี ผ่องใส ผู้บริหาร บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วย นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ร่วมกันแสดงความขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้สมทบทุนบริจาคในโครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” เพื่อนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน โดยหลังจากเริ่มโครงการไปตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีผู้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวน 2,907,310 บาท และให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน (เพื่อร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบ) เป็นจำนวน 1,989,675 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นในโครงการ จำนวน 4,896,985 บาท

ทั้งนี้ โครงการ “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน” ยังคงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถร่วมสมทบทุนบริจาค ตาม 2 ช่องทาง ต่อไปนี้

1. สำหรับสมาชิก VIZ Card สามารถแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคผ่าน แอปพลิเคชัน OneSiam

2. ลูกค้าทั่วไปสามารถ บริจาคผ่านทางบัญชีโรงพยาบาล (ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) ดังนี้

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี

- ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-3-05216-3

- ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 879-2-00448-3

- ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 090-3-50015-5

มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน

- ธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 033-201-0719

(เพื่อร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องความดันลบ)