สยามพิวรรธน์ ขอขอบคุณลูกค้า และประชาชนที่ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” ให้กับสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางแพทย์ฝ่าโควิด-19

ข่าวบริษัท - 10 กรกฎาคม 2563


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม คณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ นำทีมโดย คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอารยา จิตตโรภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยศิลปินดัง คุณโป้ โยคีเพลย์บอย และ คุณนภ พรชำนิ เข้าพบ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และร่วมแสดงความขอบคุณลูกค้า และประชาชน ที่บริจาคเงินผ่านโครงการ “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” เพื่อสมทบทุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ที่สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดขึ้น เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์