The Icon of Innovative Lifestyle

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นได้ที่ “สยามพิวรรธน์“

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความแปลกใหม่ให้กับชีวิต พร้อมค้นหาประสบการณ์และความท้าทายใหม่กับเรา

       บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คือ ผู้นำนวัตกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ  เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม โดยดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิต” (The Icon of Innovative Lifestyle)

Read More

Grow with us, make a difference!


 

คุณสมบัติหลักของชาวสยามพิวรรธน์

1) Breakthrough Thinking
“ผู้นำด้านความสร้างสรรค์”

2) Service-heart
“บริการด้วยหัวใจ”

3) Passion for Excellence
“ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ”

4) Work as One
“กลมเกลียวเสมือนครอบครัวเดียวกัน”


 

Why Join Siam Piwat

เสริมทัพปรับองค์กร สู่การนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ดิจิตอล

เพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience) ที่แตกต่างและไม่เหมือนใครผ่านช่องทางออมนิชาแนล (Omni Channel) แบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดทัพ ปรับองค์กร เสริมทัพด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย คือ คุณอริยะ พนมยงค์ มานำทัพในการขับเคลื่อนและสร้างมิติใหม่ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


 

Agile Team คนรุ่นใหม่

สร้างหน่วยงาน Think Tank ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบหลากหลายโปรเจ็คในการพัฒนาธุรกิจบริษัท การจัดตั้งทีมทำงานในรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเต็มที่เพื่อทำให้โปรเจ็คต่างๆสำเร็จ และส่งผลให้รายได้เติบโตในเวลาอันรวดเร็ว


 

Change to Shine : ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง มุ่งสู่จุดหมาย

โครงการ Change to Shine ซึ่ง CEO ของเราเรียกพนักงานที่อยู่ภายใต้โครงการว่า Change Warrior หรือเหล่านักรบผู้ที่มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) และ กล้าคิดใหม่ ทำใหม่ (Daring) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทำภารกิจขององค์กรให้สำเร็จ ทั้งโครงการ Paperless และ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งทั้งหมดมาจากตัวแทนทุกสายงาน 141 คน โดยมี CEO และคณะผู้บริหารระดับสูงทุกท่านพร้อมใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยโปรแกรมพิเศษ

เพื่อสร้างคนที่มีทักษะที่ต้องการและสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ Agile Organization หนึ่งในแผนการฝึกอบรมของบริษัทคือก ารสร้าง SCRUM Master ซึ่งเราเลือกใช้บริการของอาจารย์ดาม หรือคุณมานพ หงส์ชัย จากสถาบัน OCADEE ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับการรับรองในฐานะ Scrum Master จาก Scrum Inc.


 

ความภูมิใจของเรา

“สยามพิวรรธน์” ต้นแบบโมเดลธุรกิจค้าปลีกสู่อนาคต เพื่อสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจระดับโลก

“สยามพิวรรธน์ หมายถึง การพัฒนาสยามอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้ง ในปี 2502 หนึ่งในปณิธานหลักของบริษัทคือ การพัฒนาโครงการให้เป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อส่วนรวมที่สร้างคุณค่าต่อผู้คน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
สยามดิสคัฟเวอรี่ : ปี 2561 คว้า VIVA Awards Winner for Design and Development โดย International Council of Shopping Centers (ICSC)
ปี 2560 คว้า Bronze Award for Environmental Design โดย Design for Asia Awards (DFA) และ Gold Award Winner for Design and Development Excellence Renovations/ Expansions โดย International Council of Shopping Centers (ICSC)
 


สยามเซ็นเตอร์ : ปี 2559 คว้า VIVA(Vision-Innovation-Value-Achievement) Award Honoree for Design & Development โดย International Council of Shopping Centers (ICSC) ปี 2558 คว้า The Best of Thailand Award Voted by Chinese Tourists โดย Tourism Authority of Thailand (TAT)
และปี 2557 คว้า VIVA Best-of-the-Best Award Honoree for Marketing โดย International Council of Shopping Centers (ICSC)
 


สยามพารากอน : ปี 2560 คว้า Brand of the Year Thailand 2017 โดย Superbrands คว้า Top 10 People’s Choice Awards Thailand Voted โดย Chinese Tourists by Tourism Authority Thailand (TAT)
และ Brand of the Year Awards โดย World Branding Forum
 


 

สยามพิวรรธน์ยึดมั่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทสยามพิวรรธน์ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์โครงการระดับโลก ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างคุณค่าและเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา โดยมีการดูแลใน 3 มิติ คือ ด้านผู้คน (People) ด้านชุมชนและสังคม (Community & Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)


1.ด้านผู้คน (People) : บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เดินหน้าโครงการ “Citizen of Love” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ภายใต้แนวความคิดว่า ในฐานะองค์กรที่เกิดในประเทศไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินอันเปี่ยมด้วยความรัก และการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อผู้อื่น จึงตั้งปณิธานที่จะสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมให้กับคนทั้งมวลอย่างทั่วถึง

2. ด้านชุมชนและสังคม (Community & Social) : สยามพิวรรธน์เป็นผู้นำเรื่องการทำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในอาคารอย่างครบวงจรเป็นคนแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพรวมถึงผู้สูงอายุและคนทั้งมวลให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่โดยรอบโครงการที่สยามพิวรรธน์เข้าไปดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ทำประโยชน์ให้กับชุมชนธุรกิจที่อยู่รายล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment): สยามพิวรรธน์ตระหนักถึงเรื่องนี้มามากกว่า 10 ปี จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, และ Recycle มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่างๆ อย่างจริงจัง นอกจากนั้น กลุ่มสยามพิวรรธน์ยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste).


 

Job Spotlight


Retail
Marketing
IT & Innovation
eCommerce & Digital

View all categories >

กลับสู่ด้านบน