ค่านิยมองค์กร

 • ทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ

  พื้นฐานความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ คือ การทำงานโดยเข้าใจทุกสิ่งที่เราทำอย่างถ่องแท้ และเข้าใจทุกฝ่ายที่มีส่วนส่งเสริมให้บริษัทประสบชัยชนะ เราเข้าใจธุรกิจของเราและสภาพธุรกิจ
  รวมไปถึง ผู้เช่า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และคู่แข่งของเรา อีกทั้งยังตระหนักดีว่า ยิ่งเราเข้าใจแง่มุมเหล่านี้ลึกซึ้งมากเท่าใด ก็ยิ่ง
  เจริญเติบโตได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะความเข้าใจนี้จะนำเราไปสู่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของเราทุกฝ่าย
 • สร้างคุณค่าแห่งความเชื่อมั่น

  ผู้ถือหุ้นของสยามพิวรรธน์ล้วนมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง สยามพิวรรธน์จึงมุ่งมั่นบริหารงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และพิจารณาความก้าวหน้าจากผลงาน ผู้บริหารของสยามพิวรรธน์ประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ไร้ที่ติ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความสามารถและมีการตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างเฉียบคม อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์

  สยามพิวรรธน์ล้ำหน้าคนอื่นอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ เรามองไกลไปถึง
  แนวโน้มในวงการค้าปลีก พฤติกรรมผู้ซื้อสินค้า และเทคโนโลยีในแวดวงค้าปลีกในอนาคตอยู่เสมอ รวมถึงมองเห็นความพิเศษในสิ่งที่คนเริ่มคุ้นชินและนำมาสร้างเป็นไอเดียและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • กล้าคิดใหญ่ กล้าทำใหม่

  สยามพิวรรธน์กล้าคิดนอกกรอบและทดลองแนวคิดสุดล้ำเพื่อก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ โดยยังยึดมั่นมาตรฐานของความเป็นมืออาชีพขั้นสูงสุด เรามุ่งทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพื่อมอบความตื่นเต้นให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและยกระดับความสำเร็จให้กับผู้เช่าและหุ้นส่วน รวมไปถึงนำประเทศ
  ไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
 • ครองความเป็นเลิศสู่สิ่งที่ดีที่สุด

  สยามพิวรรธน์มุ่งสร้างความเป็นเลิศ เพราะความเป็นเลิศเป็นบ่อเกิดแห่งความเป็นผู้นำทางความคิด อันเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้สยามพิวรรธน์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคงความเป็นผู้นำในวงการไว้ได้ เป็นที่ยกย่องชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดึงดูดหุ้นส่วนและบุคลากรมืออาชีพชั้นแนวหน้าให้มาร่วมงานกับเราอีกด้วย
กลับสู่ด้านบน