สยามพิวรรธน์ เดินหน้าจัดโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวบริษัท - 01 กุมภาพันธ์ 2564


สยามพิวรรธน์ เดินหน้าจัดโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านระบบ Microsoft Teams

สยามพิวรรธน์ ส่งต่อความสุข และ รอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ต่อเนื่องเป็นที่ 2 มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การศึกษา การกีฬา และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในท้องถิ่นห่างไกล ได้มีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกันกับเด็กนักเรียนทั่วไป ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

โครงการนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ที่เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการมอบโอกาส และสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป