ถือเป็นมหาปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการสร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย โดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วย บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดพิพิธิภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ KASIKORN X ผู้สร้างสรรค์ Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสไร้ขอบเขต ให้แก่ศิลปินและนักสะสม และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ ที่จะช่วยเผยแพร่งาน Digital Arts ผ่านเครือข่ายจอดิจิทัลของแพลนบีทั่วประเทศ พร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า 130 ชีวิต ร่วมกันจัดงาน Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริง และรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินรุ่นใหญ่ ศิลปินดาวรุ่ง รวมถึงเซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ กว่าร้อยสามสิบท่าน นำผลงานมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 1,300 ชิ้น

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทย ที่มีศิลปินร่วมจัดแสดงผลงานมากที่สุด และหลากหลายสาขาที่สุด ผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ICON Art and Culture Space ชั้น 8ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ทั้งจากฝีมือคนไทยและทั่วโลก ผสมผสานวัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี ถ่ายทอดเป็นสถาปัตยกรรมระดับโลก ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)

นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้าบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือครั้งสำคัญของสยามพิวรรธน์ และ KASIKORN X บนแพลตฟอร์ม Coral ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ในโลกศิลปะดิจิทัล และสนับสนุนศิลปะไทยสู่ระดับโลก ในฐานะผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ หรือ The Visionary Icon เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอประสบการณ์ครั้งแรก และความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ เรามองว่าศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับทุกคน สยามพิวรรธน์จึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับศิลปินในหลากหลายแขนง และให้การสนับสนุนศิลปินและกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบมาโดยตลอด ทั้งการทำงานร่วมกับศิลปินไทย และศิลปินระดับโลก สร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจรวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ใช้พื้นที่ในทุกโครงการของสยามพิวรรธน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และก่อเกิดประโยชน์ในหลายมิติ”

นายปานเทพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อโลกของศิลปะขับเคลื่อนมาสู่โลกดิจิทัล สยามพิวรรธน์จึงได้ร่วมมือกับ KASIKORN X เพราะทั้งสององค์กรมีหมุดหมายเดียวกัน คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนศิลปินไทยให้ได้ก้าวไปสู่ศิลปะในยุคใหม่และให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นี่เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนยุคใหม่ผ่านการเชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์ – ออนไลน์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไร้รอยต่อ เราเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดวงการศิลปะไทย และเป็นประตูโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับศิลปินได้ไม่จำกัด

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน TDAF2022 ว่า ไอคอนสยามเป็นอีกหนึ่งในเวทีสำคัญที่นำเสนอที่สุดแห่งความเป็นไทยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุคจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆทั่วโลก รวม 15 ชาติ และผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้นำชุมชนจากหลายจังหวัดทั่วไทยรวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้า และเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลอาร์ตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมศิลปินไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากล รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ต NFT วิธีการซื้อขายภาพ NFT บนแพลตฟอร์ม Coral ให้แก่ศิลปิน นักสะสมงานศิลปะ และผู้ที่สนใจงานศิลปะ ให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายที่สำคัญ งานนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ๆ ให้วงการศิลปะไทยได้แสดงศักยภาพ พลังแห่งการสร้างสรรค์ ก้าวสู่ระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของไอคอนสยามในการเป็นพื้นที่นำเสนอความแปลกใหม่โดยไม่จำกัดรูปแบบ สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน นำมรดกทางวัฒนธรรมมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และพร้อมนำอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาและชนะใจคนทั่วโลก Win The World for Thailand

ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ TDAF Art Curator and Creative Director กล่าวถึงงาน TDAF 2022 จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทย และเป็นจุดก้าวกระโดดที่จะทำให้วงการศิลปะไทยก้าวไปทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมีศิลปินที่มาร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ มากกว่า 130 ท่าน เป็นกลุ่มศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นเยี่ยม เช่น ดร.ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองอาจารย์ทวี รัชนีกรอาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม อาจารย์ช่วง มูลพินิจศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณีอาจารย์กมล ทัศนาญชลี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์ธงชัย รักปทุม อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร กลุ่มศิลปินชั้นยอดรุ่นใหญ่ และศิลปินดาวรุ่ง เช่น ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี จิตต์สิงห์ สมบุญ ชลิต นาคพะวัน พรชัย ใจมา ประสงค์ ลือเมือง ชัชวาล รอดคลองตันอลงกรณ์ หล่อวัฒนา ลำพู กันเสนาะ วันดา ใจมา ออฟ สมิธ เฉลิมพล จั่นระยับ อภิสิทธิ์ หมื่นนาค วีระชัย ดวงพลา จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล รวมทั้งดารา อินฟลูเอนเซอร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิรายุ ตันตระกูล อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์(ยิปโซ) พิมดาว พานิชสมัย(มัดหมี่) ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) เมธี น้อยจินดา กิตติพงษ์ คำศาตร์ (โก๋เอ็ม บุดด้าเบลส) รวบรวมผลงานครบทุกมิติกว่า 1,300 ชิ้น ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ดิจิทัลอาร์ต แอนิเมชั่น กราฟฟิกดีไซน์ สตรีทอาร์ต อาร์ตทอย แฟชั่นดนตรี ศิลปะการแสดง เรียกได้ว่าครอบคลุมมากที่สุด ทุกผลงานมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

พร้อมทั้งเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานครั้งนี้ว่า เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่พลิกโฉมให้วงการศิลปะไทย เพราะถือเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อมประสานทั้งสองโลกคู่ขนานเข้าไว้ด้วยกัน และติดปีกให้ศิลปินที่ทำงานศิลปะ ให้ก้าวเข้าสู่โลก Metaverse หรือจักรวาลนฤมิต ในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งยังไม่เคยปรากฏว่ามีการรวบรวมศิลปินได้ยิ่งใหญ่และมีจำนวนมากเท่ากับครั้งนี้มาก่อน

ดร. ดอยธิเบศร์ กล่าวเพิ่มว่า “กลุ่มคนที่สนใจศิลปะมีอยู่ทั่วโลก การนำผลงานเข้าสู่โลกดิจิทัล เป็นการเปิดโลกใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยสู่เวทีนานาชาติได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเป็นหมุดหมายใหม่ของการเป็น The Digital Arts Hub of Asia” เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนำเสนอผลงานในรูปแบบที่แปลกและแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยเป็นมา ศิลปินต่างก็ต้องปรับตัว เพื่อสอดรับกับโลกอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิม แต่ก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นกัน เป็นอีกมิติจะได้เห็นการผสมผสานกันระหว่างโลกศิลปะและโลกดิจิทัล”

นอกจากจะได้ชื่นชมงานศิลปะแสนล้ำค่าของศิลปินชั้นนำหลากหลายสาขา หลายรูปแบบแล้ว ในวันจัดแสดง จะมีการประมูล และจำหน่าย ผลงานศิลปะชิ้นสำคัญ ในรูปแบบ NFT ของศิลปินทุกท่านอีกด้วย

นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์Head of Venture Builder บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจในการสร้าง Coral by KX แพลตฟอร์ม Exclusive NFT Marketplace ที่พร้อมจะเปิดตัวในงาน TDAF2022 ซึ่งจะตอบโจทย์ครบทุกมิติของวงการศิลปะในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนอกจากจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริงและรูปแบบไฟล์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ Coral แล้ว ผลงานของศิลปินทุกท่านยังไม่เคยจำหน่ายในรูปแบบ NFT ART มาก่อน เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีชสำหรับงานนี้จริงๆ และผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลงานทั้งสองรูปแบบได้ภายในงานเดียว ผลงานทั้งหมดจะนำขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Coral ในภายหลังด้วย ดังนั้นจึงเป็นการการันตีได้ว่า ผลงานที่นักสะสมซื้อไปจากงานนี้ เป็นผลงานของจริง ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานมีตัวตน มีบันทึกอยู่ในระบบที่เรียกว่า Blockchain ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้

“ความพิเศษอีกอย่าง คือวิธีการซื้อขายผลงานบนแพลตฟอร์ม Coral จะทำให้การสร้างและการซื้อขายงานศิลปะ NFT เป็นเรื่องง่าย เสมือนกับการชอปปิ้งออนไลน์ทั่วไป โดยมีจุดที่แตกต่างคือบนแพลตฟอร์ม Coral สามารถซื้องานศิลปะ NFT ด้วยสกุลเงินทั่วไป ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องแลกเหรียญสกุลคริปโตเพื่อนำมาซื้องานศิลปะอีกที ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่า เป็นความตั้งใจที่จะทำให้ Coral เป็นแพลตฟอร์มที่ super simple ใช้งานง่ายมาก ๆ สำหรับทุกคน ทั้งศิลปิน นักสร้างสรรค์ ที่สนใจเข้าสู่การทำงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัล และนักสะสมงานดิจิทัลอาร์ต ช่วยสร้างโมเดลธุรกิจ อาชีพ ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่จะเปิดโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดให้ทั้งศิลปินและนักสะสมศิลปะเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น” นายธนะเมศฐ์ กล่าวเสริม

อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการมีส่วนช่วยเผยแพร่ผลงานรูปแบบ Digital Art ในงานนี้นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการเผยแพร่งาน TDAF 2022 ในครั้งนี้ว่าแพลน บีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียTDAF 2022 เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการชม Digital Art ในรูปแบบการขาย NFTอีกทั้งเพื่อช่วยยกระดับวงการศิลปะไทยให้ไปสู่ระดับโลกโดยสื่อของ แพลน บีถือเป็น Outdoor art gallery ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านนวัตกรรมของสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและหลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตลอดการเดินทางนอกบ้าน

“ในครั้งนี้ ทางแพลน บี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์พลิกประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยในรูปแบบ NFTให้กระจายสู่สายตาของทุกคนผ่านสื่อที่แพลน บี มีอยู่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยทุกคนจะได้เห็นผลงานศิลปะในรูปแบบDigital Artตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 65 รวมทั้งหมดกว่า 850 จอ ที่จะช่วยสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่พบเห็นนับล้านทั่วประเทศไทย” นางสาวพาขวัญ กล่าวเสริม

ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในการมาเยี่ยมชมงานแสดงศิลปะได้อย่างปลอดภัย ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมทุกท่านก่อนเข้างาน และการพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรฐานความปลอดภัยหลังการแสดง

สัมผัสพลังแห่งการสร้างสรรค์ กับงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 ระหว่างวันที่ 5 - 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com

กลับสู่ด้านบน