สยามพิวรรธน์ นำทัพศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก “รอยัล พารากอน ฮอลล์” และ “ทรู ไอคอน ฮอลล์” รับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียนและประเทศไทย

ข่าวบริษัท - 29 เมษายน 2565


สยามพิวรรธน์ นำทัพศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก “รอยัล พารากอน ฮอลล์” และ “ทรู ไอคอน ฮอลล์” รับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียนและประเทศไทย (ASEAN and Thailand MICE Venue Standard) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ในงาน MICE Standards Day 2022 เมื่อเร็วๆ นี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์การประชุมและศูนย์การแสดงนิทรรศการระดับโลก สร้างความมั่นใจในการจัดงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับตลาดไมซ์ในอนาคต โดยมีคุณพันธกมล อมาตยกุล และคุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหาร รอยัล พารากอน ฮออล์ บนชั้น 5 สยามพารากอน และ ทรู ไอคอน ฮออล์ บนชั้น 7 ไอคอนสยาม เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานฯ จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประธานในพิธี

ในปีนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับตราสัญลักษณ์ ASEAN MICE Venue Standard พร้อมกับ Thailand MICE Venue Standard ประเภทสถานที่จัดงานประชุม (Meeting Room) โดยก่อนหน้านี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เคยได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand MICE Venue Standard มาอย่างต่อเนื่องทุกปีและครบทุกประเภท รวมถึงเคยได้รับ ASEAN MICE Venue Standard ในประเภทสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Hall) ขณะที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ก็ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand MICE Venue Standard ประเภทสถานที่จัดงานประชุม (Meeting Room) เช่นกัน จากที่เคยได้รับในประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) มาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความพร้อมในการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลในทุกมิติเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกคนเกิดความพึงพอใจสูงสุด