สยามพิวรรธน์ ส่งเสริมเยาวชนสู่การก้าวเป็นนักสถาปนิกผังเมือง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวบริษัท - 23 มกราคม 2558


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำโดย นางชนิสา ชุติภัทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สยามพิวรรธน์ ประจำปี 2557 ให้แก่ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ปิ่นรัฏช์ กาญจนัษฐิติ (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกิตติณัฐ พิมพขันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นิสิตที่ได้รับทุน ร่วมรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 510,000 บาท โดย โครงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านผังเมืองผ่านการให้โอกาสทางศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการจัดรูปแบบโครงสร้างและการพัฒนาเมืองของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง, ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ (ที่ 2 จากขวา) และ อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุ์น้อย (ที่ 1 จากขวา) อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และนางจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสยามทาวเวอร์
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด