สยามพิวรรธน์ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ข่าวบริษัท - 10 เมษายน 2558


สยามพิวรรธน์ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สยามพิวรรธน์ และประชาชนทั่วไป ได้ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน


โดยภายในงาน คุณชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวนำถวายพระพร และนำจุดเทียนชัยในเวลา 19.19 น. หลัจากนั้นยังมีการร้องเพลง "เจ้าฟ้าของคนเดินดิน" จนดังกึกก้อง โดย มีศิลปินชื่อดังเข้าร่วมถวายพระพรมากมาย อาทิ คุณนิติพงศ์ ห่อนาค คุณเสาวนิตย์ นวพันธ์ คุณสุพล พัวศิริรักษ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในบริเวณลานพาร์ค พารากอน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียน โดยนำมาจัดแสดง ณ สยามพารากอนระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2558 ก่อนจะนำไปจัดแสดงตามภูมิภาคต่างๆ ต่อไป