สยามพิวรรธน์ชวนคนไทย และพนักงานร่วมโหวตสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ EXPO 2028 PHUKET THAILAND

ข่าวบริษัท - 01 มีนาคม 2566กลุ่มสยามพิวรรธน์และภาคเอกชนไทยร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กโปร์วาระพิเศษ (Specialised Expo ) ที่จะมีขึ้นในปี 2028 ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งประเทศไทยนำเสนอภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีอีก 4 ประเทศคู่แข่งที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา ซึ่งจะทำการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ โดย มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 171 ประเทศ และหากไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในการจัดงานเอ็กซโประดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สำคัญ 4 ด้านให้กับประเทศไทย ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ เงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศจากนักเดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติรวมกว่า 4.92 ล้านคนจาก 106 ประเทศ มีเงินสะพัดกว่า 49,231 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากกว่า 39,357 ล้านบาท

2. ด้านการพัฒนาเมือง ของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมถึงโอกาสการกระจายรายได้ของนักเดินทางต่างชาติในการจับจ่ายใช้สอยไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้” โดยจะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ช่วยยกระดับทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน ในกรณีของจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ และ Ecological Park อีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจและศูนย์การค้าภายใต้สยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, ไอคอนสยาม, สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ และ ONESIAM SuperApp รวมถึงสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร ในการแสดงพลังเพื่อสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ให้สมกับที่สยามพิวรรธน์เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก

ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านลิงก์ https://support.expo2028thailand.com หรือสแกน QRCODE ด้านล่าง