สยามพิวรรธน์ จัดสัมมนา อัพเดตเทรนด์การตลาด 2023 เสริมพลังความรู้ให้คู่ค้า พันธมิตร

ข่าวบริษัท - 13 มีนาคม 2566บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ จัดสัมมนา หัวข้อ “Upcoming Trends with Digital Content Marketing 2023” เพื่อเสริมความรู้กลยุทธการตลาดยุคดิจิตอล เตรียมความพร้อมอัพเดตเทรนด์การตลาดให้กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีคุณณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม ผู้ก่อตั้ง Step Academy บริษัทเทรนนิ่งชั้นนำและที่ปรึกษาด้านการตลาดในประเทศไทย เป็นวิทยากร

งานสัมนาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเข้ามาของกลุ่มลูกค้าใหม่ ตลอดจนการวางแผนการตลาดที่แตกต่าง เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ ภายหลังการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19