สยามพิวรรธน์ขยายเวลานำขยะมาแลก VIZ Coins ที่ Recycle Collection Center ถึงธันวาคม 2566

ข่าวบริษัท - 31 มีนาคม 2566จากกระแสตอบรับที่ดีของคนไทยหัวใจสีเขียวที่นำขยะคัดแยกและทำความสะอาดจากบ้านมาฝากไว้กับ Recycle Collection Center สยามพิวรรธน์จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมรักษ์โลกไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลาการเก็บสะสม VIZ Coins กับโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 (จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. 66)

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับ VIZ Coins เชื่อมสิทธิประโยชน์ผ่าน ONESIAM SUPERAPP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

มาร่วมรักษ์โลกและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกไปด้วยกัน