สยามพิวรรธน์ ร่วมแชร์ความรู้ด้านบริหารบุคลากร "หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 42” จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร

ข่าวบริษัท - 14 มิถุนายน 2566กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำโดย คุณณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณศุทธิ สิริพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร สายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรของการอบรม "หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 42 จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือบริหารงานจนประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การบรรยายในครั้งนี้ คุณณัฐวุฒิและคุณศุทธิ ได้ร่วมแชร์และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานในภาวะผู้นำ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสร้าง Well-growing Platform ขององค์กรที่ตอกย้ำแนวความคิดด้านความยั่งยืนและส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนและการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้เติบโตไปพร้อมกัน