ไฮไลท์วิดีโอ : สยามพิวรรธน์ ตั้งเป้าศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2030

ข่าวบริษัท - 04 ตุลาคม 2566กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เดินหน้า ตอกย้ำผู้นำการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืน พร้อมผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาพส่วน ตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2030 และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050