สยามพิวรรธน์เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ "สยามรักษ์โลก" ก้าวสำคัญยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใกล้เคียง

ข่าวบริษัท - 28 กรกฎาคม 2558


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ดำเนินโครงการ สยามรักษ์โลก กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งสำคัญของชาวสยามพิวรรธน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมี คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ตรงกลาง) คุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ที่สามจากซ้าย) และคุณสุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ที่สามจากขวา) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นำทีมชาวสยามพิวรรธน์จำนวนกว่า 100 ชีวิต ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายในบริเวณวัดปทุมวนารามฯ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำแกนหลักในการดำเนินธุรกิจของสยามพิวรรธน์ที่ไม่เพียงมุ่งหวังพัฒนาธุรกิจให้เติบโต แต่ยังพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม และถือเป็นก้าวสำคัญในการกระตุ้นพนักงานให้หันมาให้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชม โดย สยามพิวรรธน์ มีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง