สยามพิวรรธน์ ร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ แสดงพลังเครือข่ายหอการค้าไทย ครบรอบ 90 ปี

ข่าวบริษัท - 20 พฤศจิกายน 2566กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ นำโดย คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 41 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้หัวข้อเรื่อง Connect The Dots For Competitive”เพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วนตามแนวทาง Connect the dots ในการเชื่อมโยงและพัฒนาขีดการแข่งขันอันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Connect-Competitive-Sustainable โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ภายในงาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และคนทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งผู้บริหารธุรกิจจากภาคเอกชน นำโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “90 ปี หอการค้าไทย กับการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย” โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ประธานหอการค้าต่างประเทศ นายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมกันนี้สยามพิวรรธน์ยังได้ร่วมออกบูธโดยนำเสนอ ONESIAM SuperApp เครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าที่เหนือระดับในงานนี้อีกด้วย