ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ มอบความรู้แก่สังคมไทย รับตำแหน่ง "ศาสตราภิชาน" จากสำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวบริษัท - 31 สิงหาคม 2558


ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราภิชาน วิชา หาญอมรรุ่งเรือง ที่ปรึกษา บริษัท สยามพิวรรธน์ (ขวา) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราภิชาน" กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ซึ่งศาสตราภิชาน วิชา หาญอมรรุ่งเรือง ได้ทุ่มเทถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากประสบการณ์ในการบริหารโครงการ อาคาร สถานที่สาธารณะ ศูนย์การค้าและธุรกิจค้าปลีก ให้แก่นิสิตนักศึกษามาเป็นเวลากว่าสิบปี จนถึงปัจจุบันได้จัดหลักสูตร Shopping Mall Facility Management ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แก่ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน โดยเชื่อว่าความรู้ ความเข้าใจ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติสืบต่อไป