สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัล Top 50 companies in Thailand 2024 สุดยอดบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด จาก WorkVenture

ข่าวบริษัท - 02 กุมภาพันธ์ 2567สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำศักยภาพองค์กรยุคใหม่ที่พร้อมรับมือต่อทุกการแปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต คว้ารางวัล Top 50 Companies in Thailand 2024 ติดอันดับที่ 24 จาก 50 อันดับบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 จัดโดย WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำในการสร้าง แบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย จัดทำผลสำรวจออนไลน์ และออฟไลน์ของเหล่าคนรุ่นใหม่อายุ 22 - 35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากกว่า 10,000 คน

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ติดอันดับ 1 ใน 50 บริษัท ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด ปี 2567 ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities) พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับพฤติกรรมของพนักงานในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว และทำให้มีความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ”

การปรับเปลี่ยน อาทิ การผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้รับ Empowerment ในการมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์องค์กรด้วย Creativity และ Innovation ใหม่ๆ การมอบโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียมด้วย Learning Platform ระดับโลก การจัด Career Day ที่พนักงานมีโอกาสเข้าใจและออกแบบชีวิตและสายอาชีพที่ต้องการได้ การปรับประสบการณ์ดิจิทัลให้พนักงานสามารถทำงานและใช้บริการจาก HR ได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น HR Chatbot การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working Space) ในมุมต่างๆ ของสำนักงาน ใช้การออกแบบที่เน้นความทันสมัย เปิดโล่งเน้นความโปร่งใส สะท้อนการผสานการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน (Work-life Integration) โดยคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม การปรับเวลาทำงานของพนักงานให้อิสระมากขึ้น (Flexi Hour) การดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งทางกายและทางใจ ให้ครบด้านของ Well-being ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความผูกพันทางใจและ Purpose ของพนักงานกับองค์กร อันเป็นการพัฒนาความพร้อมด้าน Skillset และ Mindset ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

สยามพิวรรธน์ยังคงมุ่งมั่นในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง สร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ที่พร้อมรับมือต่อทุกการเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต (Future ready organization)