สยามพิวรรธน์ ให้การสนับสนุนกิจกรรม "เนสัชชิกธรรมบูชา" เปิดโอกาสให้ คณะสงฆ์ สามเณร และคณะอุบาสกอุบาสิกา เข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ข่าวบริษัท - 02 พฤศจิกายน 2558


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นี้ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "เนสัชชิกธรรมบูชา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คณะสงฆ์ สามเณร และคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา ณ วัดปทุมวนาราม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะสงฆ์ สามเณร จากวัดปทุมวนาราม พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา จากหลายจังหวัด อาทิ สกลนคร อุดรธานี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และสุรินทร์ จำนวนกว่า 450 รูป/คน เข้าร่วมชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี คุณจรูญ ยอดดี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้