สยามพิวรรธน์ตระหนักดีถึงความสำคัญของการตลาดและการสื่อสารการตลาดต่อความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเรา
จึงได้ตั้งซูพรีโมขึ้นเป็นบริษัทในเครือเพื่อดูแลผู้เช่าและโครงการอสังหาริมทรัพย์เต็มเวลา

สยามพิวรรธน์ได้ก่อตั้งบริษัท ซูพรีโม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาด ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ส่งเสริมการขายและ งานอีเว้นท์ระดับโลก ให้แก่ผู้เช่าและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเรา

สยามพิวรรธน์สามารถสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง โดยได้เปลี่ยนแปลงจากการทำการตลาดแบบเดิมๆ มาเป็นการตลาดแบบ customer-centric ที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สยามพิวรรธน์ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดมหิมาของเรา 4 แหล่ง ได้แก่ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่มีผู้มาเยือนและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยฐานข้อมูลนี้ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตรงใจให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังได้จัดทำระบบโครงสร้างไอทีในองค์กร (IT Infrastructure) บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) รวมถึงมีทีมที่ดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Location-Based Services (LBS) ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผลจากการวิเคราะห์นี้ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนากลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและลูกค้า

ด้วยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ สยามพิวรรธน์จึงสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนา Loyalty Program ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่นำเสนอประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรงมั่นคงอีกด้วย


กลับสู่ด้านบน