โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ เป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันเก็บรวบรวมบันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าและดีงามที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยไว้ในคลังสมบัติดิจิตอล ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจารึก เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่คนไทย และประกาศเรื่องราวดีงามบนผืนแผ่นดินไทยให้เป็นที่จดจำไปทั่วโลก อันเกิดจากความคิดริเริ่ม มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะภาคเอกชน ร่วมตอกย้ำการเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนจะมีส่วนร่วมบันทึกเรื่องราวอันดีงามของชาติเก็บไว้เป็นคลังสมบัติล้ำค่าของชาติสืบไป

กลับสู่ด้านบน