กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สององค์กรชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Circular Living Campaign 2018 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล อันเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยโครงการ Circular Living Campaign 2018นี้ประกอบด้วยกิจกรรมรักษ์โลกต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ Power of Sharing, Sustainable Designers Contest, Circular Living Festival, Up Cycling XMas Treeและ Circular Living Symposium โดยเริ่มแคมเปญแรก คือ Power of Sharing ด้วยการจัดวางถังขยะเพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นเสื้อให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติจากนราทิพย์ รัตนประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ปฏิภาณ สุคนธมานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC , วราวรรณ ทิพพาวนิช, กิตติรัตน์ ปิติพานิช, กมลเนตร เรืองศรี และพิภู พุ่มแก้ว พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตัวแทนจากทั้ง 2 องค์กรร่วมงาน ณ My Kitchen ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่

กลับสู่ด้านบน