สยามพิวรรธน์ จับมือ UNDP ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม นำร่องด้วย สยามเซ็นเตอร์ ประกาศเป็น DiversCity Building

ข่าวแบรนด์ - 28 ตุลาคม 2564


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ จับมือกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ประกาศความมุ่งมั่นในนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) โดยให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ อย่างเท่าเทียม โดยนำร่องด้วย สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ที่ร่วมกับ UNDP ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กับการประกาศตัวเป็น DiversCity Building (Diversity + City) สถานที่แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

นางสาวชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายส่งเสริมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลากว่า 64 ปี ได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีก ช่วยผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ได้ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งด้าน ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ผ่านการนำภูมิปัญญาไทย และความคิดสร้างสรรค์ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากในสังคมไทยและทั่วประเทศตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ยังให้ความสำคัญด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม หรือ Diversity , Equality & Inclusion มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ภายใต้แนวคิด อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการต่างๆ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ใช้งานที่ได้มาตรฐานอารยสถาปัตย์สากลในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทำทางเข้า-ออกอาคารที่เชื่อมโยงกับทางเดินและทางลาดรอบอาคารและเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ การติดตั้งนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารในพื้นที่วันสยาม (OneSiam) และ ไอคอนสยามนอกจากนี้สยามพิวรรธน์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรพลังสยามทำการปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวัน ให้เป็น skywalk ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ผู้คนสามารถสัญจรบนทางเชื่อมได้อย่างสะดวกและทั่วถึงตลอดสี่แยกสามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในสยามพิวรรธน์ ได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการทำงาน นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ ยอมรับและเห็นความสำคัญในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอกย้ำนโยบายด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion) สยามพิวรรธน์ จึงเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยการสนับสนุนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด้าน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ โดย สยามเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทยที่ประกาศตัวเป็น DiversCity Building สถานที่แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

"การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม และ การเคารพความแตกต่างไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดี แต่นี่คือสิ่งที่ถูกต้อง องค์กรใดที่เคารพความหลากหลาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคม จะได้ประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เป็นบวกให้บริษัทอีกด้วย" คุณเรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว "UNDP ขอแสดงความยินดีกับบสยามพิวรรธน์ ที่ประกาศยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมนี้ UNDP สนับสนุนให้บริษัทเอกชนอื่นพิจารณาปฏิบัติตาม และ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทย ในการนำหลักการการมีส่วนร่วมนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ"

วันนี้ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ เป็นศูนย์การค้าที่มีสีสันและสร้างปรากฎการณ์แปลกใหม่มาโดยตลอด และมีภาพของการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจน โดยวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้คุณค่ากับความแตกต่างของบุคคล สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย สยามเซ็นเตอร์ นำร่องกับการประกาศตัวเป็น DiversCity Building แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ UNDP ในการสนับสนุนทางสังคม การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งจะมีกิจกรรมและสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนและแสดงออกถึงเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความต่างและความหลากหลาย ตลอดจนความเท่าเทียมต่างๆ โดยเริ่มจากการเนรมิตห้องน้ำบริเวณชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ (ข้างร้านอาหาร Mo Mo Paradise) ให้กลายเป็นห้องน้ำสำหรับกลุ่ม diversity เปิดให้ทุกคนได้มาใช่ประโยชน์ และสัมผัสประสบการณ์ ความทรงจำดีๆด้วยกัน รวมถึงแสดงเจตนารมณ์เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนและเข้าใจในเรื่องของความต่าง ความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน

มาร่วมสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจ แสดงพลังบวกให้กับสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายกับSiam Center DiversCity Building สถานที่แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ณ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ พร้อมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้นับจากนี้เป็นต้นไป