สยามพารากอนสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์บูรณาการ เฉลิมฉลองเทศกาลอันเป็นมหามงคลของชาวไทย

ข่าวแบรนด์ - 23 เมษายน 2558


เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2558 บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือ
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานสงกรานต์บูรณาการอันทรงคุณค่า เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขตามขนบประเพณีไทยและตอกย้ำปณิธานขององค์กรที่พร้อมถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดของไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในฐานะสถานที่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยในระหว่างวันที่ 10-15 เมษายนที่ผ่านมา ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ นอกจากนี้ในวันที่ 13 เมษายน ทางศูนย์การค้าสยามพารากอนนำโดยคุณชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมการตลาดธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และฝ่ายสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติต้อนรับคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ กว่า 19 ประเทศพร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีนับแต่เปิดให้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้มอบประสบการณ์ระดับโลกจนเป็นสถานที่ยอดนิยม ครองใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทั่วโลก ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงปณิธานในฐานะสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดของไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งที่ดีงามแขนงต่างๆของไทยให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการชื่นชมมาโดยตลอด การจัดงานสงกรานต์บูรณาการในปีนี้นับเป็นการตอกย้ำปณิธานดังกล่าวของศูนย์การค้าสยามพารากอนอีกครั้ง ในการช่วยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามสู่ชาวไทย และชาวต่างชาติ

ภายในงานมีการอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณอันทรงคุณค่า กว่า 9 องค์ อาทิ พระพุทธรูปประทานพร พระไภษัชยคุรุ และพระพุทธรูปประทับรอยพระพุทธบาท เป็นต้น มาประดิษฐานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยการอันเชิญประพุทธรูปประจำวันเกิดมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สรงน้ำตามขนบประเพณีไทย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ทางศูนย์การค้าสยามพารากอน นำโดยคุณชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมการตลาดธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และฝ่ายสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติต้อนรับพร้อมนำคณะทูตานุทูต ตัวแทนจากประเทศต่างๆ กว่า 19 ประเทศ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการสงกรานต์บูรณาการเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันน่าสนใจ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่มีข้าวแช่จัดทำพิเศษให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติอาหารต้นตำรับตามขนบธรรมเนียมโบราณ บรรยากาศภายในงานดำเนินไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง