สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็นลักชัวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ภายใต้การดูแลของ บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด อันเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไซม่อน พร็อตเพอร์ตี้ กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยสัญญาร่วมทุนกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ เป็น ครั้งแรกของไซม่อน ที่เข้าสู่ประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชีย เพื่อสร้างลักชัวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ตดังกล่าว 3 แห่งในประเทศไทย สำหรับโครงการแรกของการร่วมทุนระหว่างไซม่อน กับกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จะเป็น สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ลักชัวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต พื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กลับสู่ด้านบน