สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นลักชัวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ภายใต้การดูแลของ บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไซม่อน พร็อตเพอร์ตี้ กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 สัญญาร่วมทุนกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ ถือเป็น ครั้งแรกของไซม่อน ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชีย โดยภายใต้สัญญานี้ มีแผนที่จะสร้างลักชัวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ตจำนวน 3 แห่งในประเทศไทย โครงการแรกของการร่วมทุนระหว่างไซม่อน กับกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ คือ “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ” ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 การออกแบบโครงการเน้นพื้นที่กลางแจ้ง ธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,000 ตารางเมตร

กลับสู่ด้านบน