An Unrivalled World-Class Landmark


ไอคอนสยามคืออภิมหาโครงการเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของประเทศบนแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยมูลค่าถึง 55,000 ล้านบาท 

ไอคอนสยามตั้งอยู่บนเนื้อที่ 55 ไร่ของที่ดินผืนงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 อาณาจักรศูนย์การค้าแห่งยุค ที่สุดของความอลังการล้ำเลิศ คอนโดมิเนียมที่พักอาศัยริมน้ำคุณภาพระดับโลกที่หรูหราสง่างาม 2 อาคาร และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ทั้ง 7 ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการขนานนามให้เป็น “7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งไอคอนสยาม” โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 750,000 ตารางเมตร มีด้านหน้าทอดยาวเลียบริมน้ำ และมีผืนน้ำโอบอุ้มทั้งสองฝั่งซ้ายขวาซึ่งมีระยะความยาวมากกว่า 400 เมตร 
ไอคอนสยามมีองค์ประกอบที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบเสมือนเมืองเมืองหนึ่ง และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้ของประเทศไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและทั่วประเทศให้มาเยี่ยมเยือน ไอคอนสยามเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนความร่วมมือระดับชาติที่เรียกว่าแผนแม่บทวิสัยทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสรรค์สร้างให้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสัญลักษณ์และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดล้ำยุคเรื่องการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย


กลับสู่ด้านบน