“Ecotopia” เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) โดยสยามพิวรรธน์ร่วมกับ 12 Eco Co-Creators และคนรุ่นใหม่ เพื่อนำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์จากกลุ่มคนรักษ์โลกตัวจริง และสร้างประสบการณ์ใหม่ของคำว่าอีโค่ที่เข้าถึงง่าย และเป็นเรื่องใกล้ตัว “Ecotopia” สะท้อนให้เห็นโมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามพิวรรธน์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันรังสรรค์และการสร้างคุณค่าที่มีประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งเป็นหลักการในการพัฒนาทุกโครงการที่ผ่านมาของสยามพิวรรธน์

“Ecotopia” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ รวบรวมผลิตภัณฑ์รักษ์โลกกว่า 300 แบรนด์ พื้นที่ Ecotopia ออกแบบให้มีทั้งหมด 8 โซนไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ 1.โซน Hygienic รวบรวมสินค้า household ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าทำความสะอาดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง 2.โซน Zero Waste สามารถนำบรรจุภัณฑ์มา Refill เพื่อช่วยลดขยะให้กับโลกได้ 3.โซน Green แหล่งรวมต้นไม้ฟอกอากาศ และอุปกรณ์ทำสวน 4.โซน Healthy โซนอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกวัตถุดิบออร์แกนิคจากธรรมชาติ 5. โซน Beautiful แหล่งรวม Organic skincare และ Personal care ที่หลากหลาย ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ 6.โซน Up-cycled ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมารีไซเคิลใหม่ 7.โซน Stylish รวมแฟชั่นที่ทำมาจากฝ้ายออร์แกนิค, เศษผ้า และ 8.โซน Kind โซนที่รวมงานฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและชาวบ้าน

กลับสู่ด้านบน