สยามพิวรรธน์ เปิดไอคอนคราฟต์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด พร้อมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในมุมมองใหม่ลงบนงานหัตถศิลป์ ไอคอนคราฟต์จึงเป็นเสมือนประตูแห่งโอกาสให้กับช่างฝีมือและผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 800 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การตลาด ตลอดจนการจัดการด้านการเงินต่างๆ  ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) ที่สร้างความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งหลังจากเปิดได้เพียง 2 ปี ผู้ประกอบการหลายรายในชุมชนท้องถิ่นสามารถขยายธุรกิจจนได้รับการติดต่อให้ไปวางขายในต่างประเทศได้  ปัจจุบันไอคอนคราฟต์ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 และ ชั้น 5  ไอคอนสยาม บนพื้นที่ 2,500 ตร.ม. และ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ บนพื้นที่ 700 ตร.ม. ประกอบด้วยโซนต่างๆ มากมาย ได้แก่ อัญมณี  ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน งานดีไซน์และงานศิลปะไทย  สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าในชีวิตประจำวัน  เครื่องหอม  กาแฟและชา

กลับสู่ด้านบน