ไอคอนคราฟต์ "พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ ปั้นยอดฝีมือไทยสู่เวทีโลก" ภายใต้แนวคิด "Local Craft Hero to Global Icon" ณ ชั้น 4 และ 5 ไอคอนสยาม บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ที่เนรมิตขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนำเสนองาน นวัตศิลป์และงานคราฟต์แบบร่วมสมัย พร้อมโชว์ศักยภาพและคลังภูมิปัญญาฝีมือของคนไทยและนำเสนอคุณค่าความเป็นไทยสู่ทุกสายตาทั่วโลก แนวคิดของ ICONCRAFT คือการส่งเสริมและเชิดชูช่างฝีมือไทยให้ก้าวไกลไปสู่เวทีโลก โดยเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทยได้แสดงความสามารถและเพิ่มคุณค่าในผลงานตนเอง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการนำงานคราฟต์ต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจในอนาคต

โดยให้ไอคอนคราฟต์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและพบปะกันระหว่างผู้ประกอบการ และช่างฝีมือ นักออกแบบจากหลากหลายแขนงวิชากว่า 300 ราย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ รวมถึงยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ชื่นชอบในงานคราฟต์ให้อยากมาเยือนประเทศไทยอีกด้วย

ไอคอนคราฟต์ แบ่งประเภทงานในโซนออกเป็น 7 หมู่ ได้แก่ The Painter (ช่างเขียน), The Sculptor (ช่างปั้น), The Carpenter (ช่างไม้), The Gastronomer (งานอาหารไทย), The Therapist (งานแแพทย์แผนไทย), The Smith (ช่างโลหะ) และ The Weaver (ช่างทอ)

กลับสู่ด้านบน