ทรู ไอคอน ฮอลล์

ทรู ไอคอน ฮอลล์ เป็นศูนย์ประชุมที่เน้นนวัตกรรมลํ้ายุคแห่งแรกในกรุงเทพบนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของไอคอนสยาม ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรองรับการจัดงานประชุมระดับชาติ และจัดแสดงโชว์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ และการจัดการแสดงต่างๆ พร้อมช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย

เกี่ยวกับ ทรู ไอคอน ฮอลล์

นอกจากนี้ ยังได้ใช้ระบบ Retractable Seating เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยที่นั่งจำนวนทั้งหมด 2,600 ที่นั่ง สามารถพับเก็บได้โดยระบบอัตโนมัติ
ทำให้สามารถตอบสนองการจัดงานประชุมและการจัดงานได้ทุกประเภทในระยะเวลาอันรวดเร็ว และให้มุมมองที่ดีที่สุดในทุกที่นั่ง

ทรู ไอคอน ฮอลล์ บริหารโดย บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จำกัด

Find our stores

Follow for more True Icon Hall content