รางวัลและการรับรอง

ด้วยความยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทำให้สยามพิวรรธน์ได้รับรางวัลและ การรับรองจากสถาบันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

 • 94
  Corporate & Business
  Awards
 • 19
  Sustainability
  Awards
 • 10
  People
  Awards
RECAP ON 2023

27 awards in 2023

 • Corporate & Business

  Earning Global Acclaim

  2020

  VIVA Best-of-the-Best Awards for Best Design and Development by the International Council of Shopping Centers (ICSC)

  2019

  Outstanding Store Design of the Year > 1,200 SQM by World Retail Awards

  2019

  Best Shopping Centre by MAPIC Awards

 • Sustainability

  Advancing Sustainable Governance

  2020

  Green Leadership Award by Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)

  2018

  Outstanding Leaders in Asia by Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)

  2018

  Gold Award Winner for Branded Content-GreenEco-Friendly for Online Video by Communicator Awards Excellence

 • People

  Workplace FOR THE NEW GENERATION

  2022

  HR ASIA Best Companies To Work For In Asia (Thailand)

  2022

  2nd Runner-up in Gender-inclusive Workplace from Women Empowerment Principles Awards (WEPs) by UN Women Thailand

  2022

  Gold Award Winner for Excellence in Crisis Management and Recovery by HR Excellence Awards

 • Real-Estate Awards

  Top Business Organization Award by The Thailanders

 • Real-Estate Awards

  Iconic Developer of the Year by Global Brand Awards

 • People Awards

  The HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Awards by HR ASIA

 • People Awards

  HR ASIA Best Companies to Work for in Asia (Thailand)

 • Sustainability Awards

  Sustainable Tourism Acceleration Rating by Tourism Authority of Thailand (TAT)

 • Real-estate Awards

  Best Global Partner Awards by Global Partner Summit

 • People Awards

  Gold Award Winner for Excellence in CSR Strategy by HR Excellence Awards

 • People Awards

  Gold Award Winner for Excellence in HR Communication Strategy by HR Excellence Awards

 • People Awards

  Enterprise Asia Linchpin of Asia Awards

 • Sustainability Awards

  Thailand Green Design Award (TGDA) by Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI)

 • Sustainability Awards

  Silver Award by BSA Building Safety Awards

 • Real-estate Awards

  Marketing Initiative of the Year - Thailand (for ONESIAM SIAM SMILEY® CELEBRATION: Infinite Happiness) by Retail Asia Awards

 • Sustainability Awards

  Silver Award by BSA Building Safety Awards

 • Real-estate Awards

  the Tourist Destination for all category by Friendly Design Awards

 • Sustainability Awards

  Silver Award by BSA Building Safety Awards

 • Real-estate Awards

  Best Luxury Lifestyle Mall by Global Brand Awards

 • Real-estate Awards

  No.1 Tourist Attraction Mall in Thailand by Marketeer Magazine

 • Real-estate Awards

  Mall of the Year - Thailand by Retail Asia Awards

 • Real-estate Awards

  Customer Service Initiative of the Year - Thailand by Retail Asia Awards

 • Real-estate Awards

  Thailand’s Most Admired Brand by BrandAge Magazine

 • Real-estate Awards

  Brand Impact Award by BrandAge Magazine

 • Real-estate Awards

  the Tourist Destination for all category by Friendly Design Awards

 • Real-estate Awards

  Iconic Shopping Mall of the Year by ASEAN Outstanding Business Award

 • Real-estate Awards

  Best Cultural Attraction by Global Brand Awards

 • Real-estate Awards

  1st Runner-up in Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 by Marketeer Magazine

 • Real-estate Awards

  Most Admired Company by BrandAge Magazine

 • Real-estate Awards

  a Friendly Design Venue award by Friendly Design Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Brand Performance on Social Media Award in the Shopping Center and Department Store

  By Thailand Zocial Awards

 • Real-Estate Awards

  Top 5 finalists on Social Media Performance

  By Thailand Zocial Awards

 • Real-Estate Awards

  Corporate Excellence Award

  By Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)

 • Real-Estate Awards

  Inspirational Brand Award

  By Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year

  By World Branding Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Luxury Shopping Mall

  By Luxury Lifestyle Awards

 • Real-Estate Awards

  Excellence in branding

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  Excellence in branding

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  RLI International Outlet Centre – New Build

  By the Global RLI Awards

 • Real-Estate Awards

  VIVA Awards for Best Design and Development

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Best Shopping Centre

  By MAPIC Awards

 • Real-Estate Awards

  Outstanding Store Design of the Year 1,200 SQM

  By World Retail Awards

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Design and Development Excellence - New Developments

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Grand Opening, Renovation & Expansion

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Public Relations and Events

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Business-to-Business (B2B)

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Stevie® Award for the Art, Entertainment & Public - Art Event

  By the International Business Awards 2019

 • Real-Estate Awards

  Gold Winner for Best Retail Development

  By MIPIM Asia Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Shopping Malls Category

  By Prix Versailles South Asia and the Pacific

 • Real-Estate Awards

  Retail Development

  By Asia Pacific Property Awards

 • Real-Estate Awards

  World's Best Personal Shopper Awards

  By World Department Store Forum

 • Real-Estate Awards

  Top Business Organization in Best Property and Real Estate Development

  By the Thailanders

 • Real-Estate Awards

  Best Real Estate Developer for Community

  By ASA Real Estate Forum

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year - Excellence in Branding

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  VIVA Awards for Best Design and Development

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year

  By World Branding Awards

 • Real-Estate Awards

  Award Winner for Retail Development

  By Asia Pacific Property Awards

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year - Excellence in Branding

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  Gold Award Winner for Design and Development Excellence Renovations/Expansions

  By the International Council of Shopping Center (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Award Winner for Marketing Positioning and Brand Awareness

  By the International Council of Shopping Center (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Store Design of the Year

  By World Retail Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Shopping Malls

  By Prix Versailles South Asia and the Pacific

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year

  By World Branding Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Commercial Development (South East Asia)

  By South East Asia Property Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Retail Development (Thailand)

  By Thailand Property Awards

 • Real-Estate Awards

  Best Commercial Development (Thailand)

  By Thailand Property Awards

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year - Excellence in Branding

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  VIVA Award Honoree for Design & Development

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Best Shopping Mall

  By the Best of Thailand Awards

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  VIVA Best-of-the-Best Award Honoree for Marketing

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Design & Development Excellence

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Brand of the Year

  By Superbrands Thailand

 • Real-Estate Awards

  Gold Award for Marketing Positioning

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Best Commercial Renovation Redevelopment Thailand

  By the Asia Pacific Property Awards

 • Real-Estate Awards

  Silver Award for Marketing Excellence

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  Innovative Design and Development Awards for Innovative Design and Development of a New Project

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Real-Estate Awards

  International Design and Development Awards for Renovation Expansion of an Existing Project

  By the International Council of Shopping Centers (ICSC)

 • Sustainability Awards

  A Friendly Design Awards

  By the Friendly Design for All Foundation

 • Sustainability Awards

  a Friendly Design Award in Tourism for All

  By the Friendly Design for All Foundation

 • Sustainability Awards

  Shopping Center for Energy Saving Building

  By MEA Energy Awards

 • Sustainability Awards

  Green Leadership Award

  By Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)

 • Sustainability Awards

  Thailand Energy Awards

  By Ministry of Energy

 • Sustainability Awards

  Top Brand Shopping Mall

  By Influential Brands Top Brand

 • Sustainability Awards

  A Friendly Design Awards in Universal Design Venue

  By the Friendly Design for All Foundation

 • Sustainability Awards

  Outstanding Leaders in Asia

  By Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)

 • Sustainability Awards

  Gold Award Winner for Craft Categories-Use of Animation for Outdoor Environmental

  By Communicator Awards Excellence

 • Sustainability Awards

  Gold Award Winner for Branded Content-GreenEco-Friendly for Online Video

  By Communicator Awards Excellence

 • Sustainability Awards

  Bronze Award for Environmental Design

  By DFA Design for Asia Awards

 • Sustainability Awards

  Thailand Energy Awards

  By Ministry of Energy

 • Sustainability Awards

  A Friendly Design Awards

  By the Friendly Design for All Foundation

 • Sustainability Awards

  Carbon Offset Certificate

  By Thailand Greenhouse Gas Management Organization

 • People Awards

  Best Companies To Work For In Asia (Thailand)

  By HR ASIA

 • People Awards

  2nd Runner-up in Gender-inclusive Workplace from Women Empowerment Principles Awards (WEPs)

  By UN Women Thailand

 • People Awards

  Gold Award Winner for Excellence in Crisis Management and Recovery

  By HR Excellence Awards

 • People Awards

  Bronze Award Winner for Excellence in Women Empowerment Strategy

  By HR Excellence Awards

 • Sustainability Awards

  Gender Equality Diversity & Inclusion

  By Gender Fair